Скочи на садржај

Najčešća pitanja

Koliko traje obuka vožnje za B kategoriju?

U našoj auto školi moguće je da se obuka završio u roku od 3 meseca. Teorijski deo obuke sastoji se od 40 časova u trajanju od 2-3 nedelje, nakon čega polažete teorijski ispit. Nakon položenog teorijskog ispita  kreće  praktični deo obuke koji podrazumeva 40 časova vožnje u trajanju u proseku oko 2 meseca. Nakon završene praktične obuke, izlazi se na polaganje praktičnog ispita vožnje. Ovo se odnosi na kandidate koji ne poseduju predhodno ni jednu kategoriju.

Koliko važi položeni teorijski ispit?

Važno je znati da nakon položenog teorijskog ispita polaznik ima 18 meseci na raspolaganju da položi i praktični deo. U suprotnom, moraće ponovo da polaže teorijski ispit.

Šta je potrebno od dokumentacije za upis u auto školu?

Za lica koja su napunila 18 godina:

-potrebna je samo važeća lična karta i njihovo prisustvo prilikom sklapanja  ugovora.

Za lica koja nisu napunila 18 godina:

– potrebna je važeća lična karta i za sklapanje ugovora moraju povesti sa sobom roditelja/staratelja.

Koliko vremenski važi lekarsko uverenje?

Za praktičnu obuku i polaganje praktičnog ispita lekarsko uverenje ne sme biti starije od 12 meseci, a za izdavanje vozačke dozvole uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.