Скочи на садржај
strucni instruktori voznje u automobilu

USLOVI ZA UPIS B KATEGORIJE

Upis i obuka u auto školi Drift u Kragujevcu

USLOVI ZA UPIS B KATEGORIJE

  • da je kandidat navršio 16 godina za početak obuke,
  • da poseduje važeću ličnu kartu,

Za prijavu teorijskog ispita neophodno je da kandidat ima završenu teorijsku obuku.
Za prijavu praktičnog ispita neophodno je da kandidat ima završenu teorijsku i praktičnu obuku i položen ispit iz prve pomoći. Polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozačke dozvole je moguće tek sa napunjenih 17 godina

OBUKA VOZAČA B KATEGORIJE

Obuka B kategorije se sastoji od:

  • 40 časova teorijske
  • 40 časova praktične obuke.

Teorijska obuka B kategorije je obavezna i kandidat mora biti prisutan na svim časovima teorijske nastave. Kandidat dnevno može imati najviše 3 (4) časa teorije.
Nastava i polaganje teorijskog ispita za B kategoriju se obavlja u prostorijama auto škole. Kandidat dnevno može imati maksimalno 2 časa praktične obuke B kategorije.

Kategorije vozila kojima može da upravlja vozač sa B kategorijom

Kandidat koji položi vozački ispit za B kategoriju dobija i B1 i M

B1

Teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila i čija snaga motora ne prelazi 15 kw.
Vozač vozila B1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kw, kao i lakim četvorociklima.

B

Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Sa B kategorijom vozač može upravljati i lakim triciklom, lakim četvorociklom, teškim triciklom (kada napuni 21 godinu), teškim četvorociklom i skupom vozila koga čine motorno vozilo kategorije B i priključno vozilo najveće dozvoljene mase do 750 kg.

M

Motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina. Najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW.